Utvalda

Årsmöte med föredrag 22 mars 2023

SamGIS Västernorrland bjuder in till digitalt årsmöte och seminarium.

Välkomna att delta, Ingen anmälan krävs, glöm inte att sprida denna inbjudan till dina kollegor.

Klicka här för att ansluta till mötet

Program (mer utförligt finns i inbjudan)

10.00 Kartjänster om ras, skred och erosion från SGI
Mats Öberg

10.40 Årsmöte för SamGIS föreningen

11.15 Automatisk kartproduktion på Lantmäteriet
Mikael Johansson

Alla handlingar till årsmötet finns att ladda ned på SAMGIS hemsida

Höstseminarium 15 november 2023

SamGIS Västernorrland kommer hålla ett höstmöte som vanligt på den internationella GIS-dagen den 15 november, preliminär tid kl 10-15

Seminariet kommer vara i Sundsvall och programmet kommer bland annat handla om öppna data.

Mer detaljer om tid, plats och program kommer. Möjlighet till digital närvaro ska kollas upp.

Höstseminarium 16 november 2022

På den internationella GIS dagen den 16 november 2022 kommer det anordnas ett höstseminarium med samgis föreningen.

När: 2022-11-16, klockan 9.15 – 15.45
Plats: Hotell Baltic, Sjögatan 5, Sundsvall
Anmälan via länk

Föreningen bjuder medlemmar på deltagande konferens och hörlursvandringen Kartan över oss, lunch och fika. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Utnyttjas inte platsen debiteras 500 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag är 4 november 2022. För icke medlemmar kostar dagen 500 kr exklusive moms

Program
9:15-10:30 Kartan över oss
Gemensam hörlursvandring, samling utanför Hotel Baltic för avfärd 9.15. Kläder efter väder och en laddad mobil och hörlurar.
10:30 – 11:00 Fika
11:00 – 11:10 Välkommen
11.10 – 11.50 Skogliga grunddata
Föreläsare: Liselott Nilsson, Skogsstyrelsen
11:50 – 12:30 Lunch
12:30 – 13.00 Blåljuskollen
Föreläsare: Beatrice Hagel, Lantmäteriet
13:00 – 13.15 Erfarenheter från genomförande av Blåljuskollen
Föreläsare: Anna Kårén Sundsvalls kommun och Maria Hildingsson Örnsköldsviks kommun
13.15 – 14.00 Integrera GIS i krishantering
Föreläsare: Lotta Nylén, MSB
14.00 – 14.30 Fika
14.30 – 15.00 BrandGIS
Föreläsare: Louise Tränk, Länsstyrelsen
15:00-15:30 Diskussion kring dagens presentationer
15.30 – 15.45 Sammanfattning och avslutning

Länk till mer fullständigt program

Länkar till mer info om föreställningen Kartan över oss
Liten film om föreställningen

Årsmöte och seminarium 24 mars 2022

Den 24 mars kl 13-15.30 2022 har SamGIS Västernorrland årsmöte och seminarium. Det blir digitalt även denna gång via Teams.

Ingen anmälan krävs
Klicka här för att ansluta till mötet

Program

13:00-13:10        Ordförande Anna Kårén hälsar välkommen

13:10-13:35         Kompetensförsörjning inom geodataområdet

En redogörelse av den rapport som är inlämnad från Lantmäteriet utifrån Regeringens uppdrag i att beskriva hur kompetensförsörjningen inom geodatabranschen fungerar.
Rapport kompetensförsörjning Geodata (lantmateriet.se)

Magnus Forsberg, Lantmäteriet

13:35-14:00        Lantmäteriets produkter och tjänster

En orientering av de produkter och tjänster som Lantmäteriet tillhandahåller.
Produktlista | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Anna Bergman, Lantmäteriet

14:00-14:30        Årsmöte
Årsmötehandlingar finns här:
https://samgisvasternorrland.se/download/arsmoten/Arsmotehandlingar_2022.zip

14:30-14:55        Örnsköldsviks kommun byter till ny GIS-plattform

Erfarenheter och status i vårt förflyttningsarbete inom GIS-området 2017 till idag vid Örnsköldsviks kommun. Vilka utmaningar stod vi inför inom GIS-området, vilka lösnings-principer valde vi, vilket arbetssätt och verktyg använde vi för att göra vår förflyttning. Slutligen kort om status idag.

Dennis Moström, Örnsköldsviks kommun

14:55-15:00        Bensträckare

15:00-15:25        API-strategi i praktiken – GIS-data i ett ekosystem

Sundsvalls kommunkoncerns API-strategi innebär bland annat att vi designar funktioner med API först som en av våra principer. Detta för att på ett effektivt sätt kunna kombinera data och funktionalitet från flera källor (där GIS-data är en) i vårt ekosystem och på så sätt skapa effektiva lösningar med största möjliga medborgarnytta.
API-strategi | Utveckling Sundsvall

Per Persson, Sundsvalls kommun

15:25-15:30 Avslutning och summering av dagen

Digitalt höstseminarium: 17 november 2021 klockan 09.00 – 12.00

SamGIS Västernorrland inbjuder till seminarium på den internationella GIS-dagen den 17 november 2021 kl 9-12

Höstens seminarium blir digitalt men hoppas att vi under 2022 får tillfälle att träffas ”på riktigt” igen.

Vi kör via Teams och det behövs ingen föranmälan,  men svara gärna JA på mötesinbjudan med teams länken så vet vi ungefär hur många som väntas dyka upp på seminariet.

Sprid gärna inbjudan vidare till kollegor som skulle kunna vara intresserade!

Välkommen !

Program:

Kl 9.00 Ordförande Anna Kårén hälsar välkommen

Kl 9.05 Ny digital översiktsplan i Sundsvall

Översiktsplanerare Maria Jonasson och GIS-ingenjör Anna Kårén på Sundsvalls kommun delar med sig av sina erfarenheter av att ta fram en ny digital översiktsplan.  De har arbetat med digitala lösningar för tidig dialog och samråd om planförslag. Vi berättar även mer hur man i GIS-arbetet använt sig av Boverkets nya ÖP-standard för att strukturera den geografiska informationen.

Bensträckare

Kl 10.00 Crowd Insights – rörelsedata som bidrar till smartare beslut

Jesper Strandberg från Telia berättar om Crowd Insights – en tjänst som använder anonymiserad och aggregerad data från Telias mobilnät för att skapa insikter utifrån rörelsemönster.  Data som uppmärksammats i media och har blivit ett viktigt verktyg i de nordiska länderna och för Folkhälsomyndigheten i Sverige under corona-pandemin. Telia berättar mer om hur det går till, och hur datan används av olika aktörer i samhället.

Bensträckare

Kl 11.00 Nationellt skogsdatalabb- innovationer på skoglig geodata

Anna-Lena Axelsson från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Bengt Djuvfeldt från Skogsstyrelsen berättar om Skogsdatalabbet som är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys

Hör av er till anna.karen(snabela)sundsvall.se om ni vill möteslänken till seminariet.

SAMGIS Västernorrlands höstseminarium 2019

När: 2019-11-21, klockan 10.00 – 15.45

Plats: Hotell Baltic, Sjögatan 5, Sundsvall

Välkommen att komma och lyssna på intressanta föredrag samt skapa kontakter..

Program

10.00 –10.25 Fika

10.25 –10.30 Välkommen

10.30 –11.15 Öppna data om Miljö och Skoglig information
Föreläsare: Mats Högström, SLU

11.15 -12.00 Geocell – Producerar anpassade kartor i fält
Föreläsare: Björn Lundbladh, Lantmäteriet

12.00 –13.00 Lunch

13.00 –13.45 Geodata och statistik går hand i hand
Föreläsare: Stefan Svanström, SCB

13.45 –14.30 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
Föreläsare: Jenny Martell, Region Gotland

14.30 –14.55 Fika

14.55 –15.40 Digitaliserad bygglovsprocess
Föreläsare: Carolina Rojas, Agima

15.40 –15.45 Avslutning

Under dagen serveras förmiddagskaffe/lunch/eftermiddagskaffe.
Anmälningsavgiften är 250 kronor per deltagare inklusive moms.
Anmälan skickas till anna.karen@sundsvall.se
ange behov av specialmat och faktureringsadress i anmälan.
Sista anmälningsdag är 4 november 2019.

VÄLKOMMEN!

 

Föreningsmöte och Årsmöte: 14 mars 2019

Föreningsmöte och Årsmöte: 14 mars 2019 klockan 09.30 – 14.45

Plats: Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall
Anmälan: Senast 4 mars 2019 till ulrica.zetterkvist@biometria.se

På föreningsmötet kommer vi att få lyssna på Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut som pratar om ”Digitala scenarier för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat”.Digitalisering är ett hett ämne och Lisa Nilsson från Holmen Skog berättar nyttan med att ha en informationsstrategi i digitaliseringsarbetet.Efter lunchen fortsätter vi i digitaliseringens spår med att lyssna på Niclas Rahm, Colegica som presenterar programmet ”eSamverkan” som är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. Från Boverket kommer Petronella Enström och presenterar ”Får jag lov projektet” samt regeringsuppdraget ”Enhetlig digital PBL” som Boverket fått.
Kom och knyt nya kontakter, träffa kollegor, diskutera och dela med dig av just dina erfarenheter.

GIS-föreningen håller också traditionsenligt årsmöte.
Detaljerat program se nedan. Föreningen bjuder traditionsenligt på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika (eventuella allergier etc. meddelas till Ulrica).

Anmälan till dagen samt förtäring skickas till ulrica.zetterkvist@biometria.se senast 4 mars 2019.
Eventuella motioner till årsmötet skickas till ulrica.zetterkvist@biometria.se senast 4 mars 2019.

Deltagare som inte är medlemmar i SAMGIS Västernorrland betalar fullt konferenspris 424 kr/deltagare exkl.moms.arsmote2019_location

B = Busstation
J = Järnvägsstation
P = Parkering

09.30 – 10.00 Samling, förmiddagsfika
10.00– 10.40 Föredrag, ”Digitala scenarier för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat”, Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut, SGI
10.40 – 11.20 Föredrag, ”Nyttan av att ha en informationsstrategi som möjliggör digitalisering”, Lisa Nilsson, Holmen Skog
11.20 – 12.00 Årsmöte
12.00 – 13.00 Lunch
12.50 – 13.00 Konstituerande möte för nya styrelsen
13.00 – 13.45 Föredrag, ”eSamverkan”, Niclas Rahm, Colegica
13.45 – 14.30 Föredrag, ”Får jag lov projektet o Boverkets regeringsuppdrag enhetlig digital PBL”, Petronella Enström, Boverket
14.30 – Avslutning, eftermiddagsfika

SAMGIS Seminarium 2018-11-21

Drönare och dess användningsområden

SAMGIS Västernorrland anordnar detta seminarium över en dag i Sundsvall, onsdagen den 21 nov 2018. Temat för dagen är drönare eller mera riktigt Unmanned Aerial System, UAS och dess olika användningsområden. Vi har försökt att skapa en bra mix av olika föredrag. Dessutom bjuds vi på en rundvandring i Stenstan Visitor Center. Se det detaljerade programmet för dagens innehåll. Samling sker till fikat som står framdukat kl. 09.00. Dagen avslutas kl. 15.30. Föreningen står för fika och lunch (gäller de fem först anmälda från varje medlemsorganisation och föredragshållare). Kostnaden för övriga är 296kr exkl. moms per deltagare. Anmälan och behov av specialmat skickas till anna.karen@sundsvall.se senast 2018-10-31.

När: 2018-11-21
Plats: Sundsvalls stadshus, Sundsvall Karta finns sist i inbjudan
Lokal: Tingsalen

Program

09.00 – 09.25 Fika
09.25– 09.30 Välkommen
09.30 – 10.10 Drönare i Skoglig verksamhet,
Föreläsare: Johan Ekenstedt, Sveaskog
10.10 – 10.50 Drönarens mångsidiga arbetsområde i en kommun,
Föreläsare: Annika Hovberg, Norrköpings kommun
10.50 – 11.00 Bensträckare
11.00 – 11.30 Drönare i Räddningstjänsten,
Föreläsare: Jonas Hägglund, Örnsköldsviks räddningstjänst
11.30 – 12.15 Lunch
12.15 – 13.15 Stenstan Visitor Center och mingel,
få information vad ”Framtidslabbet” är, prova VR-utrustning.
13.15 – 14.00 Nya svenska regler för drönare, nya möjligheter! Föreläsare: Remi Vesvre, Transportstyrelsen
14.00 – 14.30 UAS – Användningsområden idag och framöver. Föreläsare: Susanna Ohrzén eller Sebastian Frölander, Sweco
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.30 Drönare i konsultverksamhet. Föreläsare: Joakim Näzell, Drönartjänst
15.30 Avslutning

Hitta hit:

svall_statshus