Registrera
Möte

Föreningsmöte och Årsmöte: 14 mars 2019

Föreningsmöte och Årsmöte:

14 mars 2019

Föreningsmöte och Årsmöte: 14 mars 2019 klockan 09.30 – 14.45

Plats: Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall
Anmälan: Senast 4 mars 2019 till ulrica.zetterkvist@biometria.se

På föreningsmötet kommer vi att få lyssna på Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut som pratar om ”Digitala scenarier för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat”.Digitalisering är ett hett ämne och Lisa Nilsson från Holmen Skog berättar nyttan med att ha en informationsstrategi i digitaliseringsarbetet.Efter lunchen fortsätter vi i digitaliseringens spår med att lyssna på Niclas Rahm, Colegica som presenterar programmet ”eSamverkan” som är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. Från Boverket kommer Petronella Enström och presenterar ”Får jag lov projektet” samt regeringsuppdraget ”Enhetlig digital PBL” som Boverket fått.
Kom och knyt nya kontakter, träffa kollegor, diskutera och dela med dig av just dina erfarenheter.

GIS-föreningen håller också traditionsenligt årsmöte.
Detaljerat program se nedan. Föreningen bjuder traditionsenligt på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika (eventuella allergier etc. meddelas till Ulrica).

Anmälan till dagen samt förtäring skickas till ulrica.zetterkvist@biometria.se senast 4 mars 2019.
Eventuella motioner till årsmötet skickas till ulrica.zetterkvist@biometria.se senast 4 mars 2019.

Deltagare som inte är medlemmar i SAMGIS Västernorrland betalar fullt konferenspris 424 kr/deltagare exkl.moms.

B = Busstation
J = Järnvägsstation
P = Parkering

09.30 – 10.00Samling, förmiddagsfika
10.00– 10.40Föredrag, ”Digitala scenarier för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat”, Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut, SGI
10.40 – 11.20Föredrag, ”Nyttan av att ha en informationsstrategi som möjliggör digitalisering”, Lisa Nilsson, Holmen Skog
11.20 – 12.00Årsmöte
12.00 – 13.00Lunch
12.50 – 13.00Konstituerande möte för nya styrelsen
13.00 – 13.45Föredrag, ”eSamverkan”, Niclas Rahm, Colegica
13.45 – 14.30Föredrag, ”Får jag lov projektet o Boverkets regeringsuppdrag enhetlig digital PBL”, Petronella Enström, Boverket
14.30 –15:00Avslutning, eftermiddagsfika