Registrera
Seminarium

SAMGIS-föreningens seminarium 2017-10-03

AMGIS-föreningens seminarium 2017-10-03 ägde rum i Sundsvall på Quality Hotell. Vi var 40 stycken inklusive föredragshållare som hade mött upp. På grund av lite transportproblem för föredragshållare fick vi kasta om i utskickat program men allt löste sig på bästa sätt.

Tommy Bylund från Trafikverket höll som vanligt en intressant dragning. Denna gång handlade det om deras Öppna data. Trafikverket har idag 15000 kunder efter det att deras data har blivit öppna data. Han nämnde också att Hitta.se hämtar vägnät från Trafikverket varje fredag. Ett råd som Tommy vill förmedla är att man ska titta på efterfrågat data innan man handlar. Utifrån samverkansprojektet ”Blåljus” har Lantmäteriet och Trafikverket etablerat ”Blåljuskollen” som Jakob Jansson, Lantmäteriet och Tommy Bylund, Trafikverket inspirerande informerade oss om. Blåljuskollen är ett stöd för kommunerna att dokumentera sina geodataprocesser framförallt inom adresser och byggnader. I en certifiering ingår kvalitetssäkrade processer och geodata. Efter godkännande publiceras kommunens namn på Lantmäteriets hemsida. Vilken kommun blir först i Västernorrland?

Sista passet innan lunch handlade om Dataskyddsförordningen och presenterades av Linda Holmström samt Johannes Holmström, Lantmäteriet. Förordningen träder i kraft 25 maj 2018 och gäller direkt som lag. Kompletterande bestämmelser införs samtidigt i den nya dataskyddslagen och Personuppgiftslagen (PUL) kommer att upphöra att gälla. Efter lunchen fortsatte vi dagen med ett pass om översiktsplanering som Petronella Enström, Boverket höll i.

Sist ut var Elisabeth Argus, BonaCordi AB som är engagerad i arbetet med att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen vilket inte låter göra sig i en handvändning. Många olika projekt pågår, här fick vi en presentation av vilka de är och hur de hänger ihop. Allt för ofta samlas samma information in igen, återanvändning är det som gäller. En mycket bra dag med bra föredragshållare och intresserade åhörare. Presentatörernas föredrag återfinns på föreningens hemsida.

Håkan Oscarsson